odlingarna

Våra odlingar
Våra odlingar

Känslan av att skörda årets första rödbetor i juni, spetskålen och tomaterna i juli eller årets pumpor i september är svårslagen.

Att dessutom få dela med sig av det vi skapar till era middagsbord och till restauranggäster är ren lycka!

Vår odling är väldigt småskalig i jämförelse med de flesta normalstora lantbrukare; vi odlar på en yta av ca 4000 kvadratmeter och en bred variation av grönsaker. 

Vi odlar på ett sätt som enklast kan beskrivas med engelskans "Market Garden", där vi odlar i fasta bäddar, intensivt med ibland flera grödor per bädd och säsong, samt för det mesta använder oss av innovativa handredskap.

Vi är från och med år 2021 KRAV-godkända för vår frilandsodling vilket bland annat betyder att vi gödslar på ett välberäknat sätt och besprutar inte med några kemiska bekämpningsmedel. Allt för att ta hänsyn till vår närmiljö, marken och dess mikroliv samt i ett större perspektiv inte bidra till onödigt tärande på miljö och urlakningar.

Grönsakskassar
Grönsakskassar

Följ oss gärna på Facebook och Instagram